Wat EU-wetgeving betekent voor merken van morgenWat EU-wetgeving écht betekent voor merken van morgen

Wat EU-wetgeving betekent voor merken van morgen

Grip krijgen op wat er precies gaat gebeuren of afgesproken gaat worden in Europa? Tegenstrijdige belangen en veranderingen in de markt maken het moeilijk om fundamentele keuzes te maken. Zeker als merk. Toch zijn er wel een aantal ontwikkelingen waar je op kunt sturen om zingevend, winstgevend en richtinggevend te blijven als merk. We nemen de vier belangrijkste met je door.

Door Jaap Baarssen

Duurzaamheid en circulaire economie

De EU streeft naar een duurzamere economie en heeft verschillende initiatieven en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie geïntroduceerd. Bedrijven die zich willen onderscheiden en winstgevend willen blijven, moeten rekening houden met deze ontwikkelingen en in staat zijn zich aan te passen aan veranderende wet- en regelgeving.

Lazen wij ook op op Amnesty.nl
Nieuwe EU-wet duurzaamheid bedrijven moet worden versterkt

Belangrijke wetgeving die eraan zit te komen voor Europa en betrekking heeft op duurzaamheid en circulariteit is natuurlijk de Europese Green Deal. De Europese Green Deal is een uitgebreid pakket aan beleidsmaatregelen en initiatieven van de Europese Unie om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en duurzame economische groei te stimuleren. 

De officiële publicaties van de Europese Unie zijn voor bedrijven het meest interessant en bevatten alle aangenomen wetgeving en andere officiële documenten. Je kunt zoeken naar specifieke wetgevingsvoorstellen, richtlijnen, verordeningen en andere documenten met betrekking tot de Europese Green Deal via de website EUR-Lex of de publicatie database van de Europese Unie.

Nieuws, updates en rapporten volgen over de Green Deal-initiatieven? 
Kijk op de website van de Europese Commissie 

Sociale verantwoordelijkheid 

Net zo relevant is de sociale verantwoordelijkheid van organisaties. De EU zal namelijk ook de nadruk blijven leggen op sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. Dit omvat aspecten zoals eerlijke arbeidspraktijken, diversiteit en inclusie, eerlijke lonen, arbeidsomstandigheden en mensenrechten in de hele keten. Kortom: als merk zul je ook echt aandacht moeten geven aan de sociale impact en blijven streven naar verandering. 

Moet je lezen: onze missie met Cishew
Branding Tomorrows Food Chain

Er kunnen ook wetten en regels worden geïntroduceerd om bedrijven te verplichten openheid te geven over zaken als belastingbetalingen, data-privacy en klantgegevens, productherkomst en ethische normen. Als merk zul je daarom altijd moeten streven naar hoge normen van transparantie en ethiek om het vertrouwen van consumenten te winnen en te behouden.

Het voorbeeld dat we allemaal kennen is Facebook dat gebruikmaakte van belastingontwijkingsstructuren om haar winst te verschuiven naar landen met lagere belastingtarieven. Het leidde tot publieke verontwaardiging en oproepen tot meer transparantie en eerlijke belastingbetaling. Overheden en internationale organisaties hebben stappen ondernomen om belastingontwijking aan te pakken en ervoor te zorgen dat bedrijven hun eerlijke deel aan belastingen betalen. Als merk is het belangrijk om je daar bewust van te zijn én daarover te communiceren.

‘Bedrijven die zich willen onderscheiden en winstgevend willen blijven, moeten zich aanpassen aan duurzame en milieuvriendelijke normen.’

AVG: nog altijd actueel

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is al van kracht sinds mei 2018. Voor jouw merk is en blijft het belangrijk om je voortdurend bewust te zijn van de vereisten. Het niet naleven van de GDPR kan leiden tot aanzienlijke boetes en nog belangrijker: langdurige reputatieschade veroorzaken. 

Een voorbeeld van een groot merk dat reputatieschade opliep door het niet goed naleven van de AVG-regels is British Airways (BA). In 2018 werd BA slachtoffer van een datalek waarbij persoonlijke gegevens van meer dan 500.000 klanten werden gecompromitteerd, waaronder namen, adressen, creditcardgegevens en reisdetails. Het datalek werd veroorzaakt door kwaadwillige code op de website van BA.
Na onderzoek door de Britse Information Commissioner's Office (ICO), werd BA in 2019 een boete opgelegd van £ 183 miljoen (later verlaagd tot £ 20 miljoen vanwege de impact van de COVID-19-pandemie). De ICO concludeerde dat BA de juiste technische en organisatorische maatregelen had moeten nemen om de beveiliging van persoonlijke gegevens te waarborgen.

Digitale transformatie

Kunstmatige intelligentie (AI), big data, blockchain en digitale platformen. Het is als merk ontzettend belangrijk om op de hoogte te blijven van nieuwe wetgeving en richtlijnen met betrekking tot deze opkomende technologieën. Uiteraard omdat deze van invloed kunnen zijn op de manier waarop wij zaken doen en communiceren met klanten. Op de hoogte blijven is één, maar veranderen is nog belangrijker. Merken die toekomstbestendig willen blijven, moeten zich aanpassen aan deze digitale transformatie door tijdig in te schatten welke kant het opgaat. 

"Er zijn verschillende merken die momenteel worden erkend vanwege hun grote positieve impact op goede arbeidsomstandigheden"

De EU zal blijven benadrukken dat bedrijven ethisch en maatschappelijk verantwoord moeten handelen. Bedrijven die richtinggevend willen blijven, moeten zich bezighouden met maatschappelijke vraagstukken, zoals sociale rechtvaardigheid, inclusie, diversiteit, eerlijke arbeidsomstandigheden en mensenrechten en streven naar positieve impact op deze gebieden. Er zijn verschillende merken die momenteel worden erkend vanwege hun grote positieve impact op goede arbeidsomstandigheden. 

Een mooi voorbeeld is het kledingmerk Patagonia. Zij streven al decennialang naar goede arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen, ondersteunen leefbare lonen en nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers veilige en gezonde werkomgevingen hebben.

De EU-wetgeving zal niet per definitie de rode draad zijn voor alle keuzes die je maakt als merk. Wel een graadmeter. Zorg er dus voor dat je geïnformeerd blijft om snel en adequaat strategische keuzes te maken als bedrijf én - heel belangrijk - als merk. Belangrijke Europese wetgeving waar je ook naar zou moeten kijken als merk:

Merkenrecht: De belangrijkste wetgeving op dit gebied is de Merkenrichtlijn (2015/2436/EU) en de Merkenverordening (2017/1001/EU), die een geharmoniseerd systeem van merkenbescherming in de EU bevorderen.

E-commerce Richtlijn: Deze richtlijn (2000/31/EG) heeft betrekking op elektronische handel en legt regels vast voor online activiteiten, zoals online verkoop, elektronische handtekeningen en aansprakelijkheid van tussenpersonen.

Richtlijn consumentenrechten: De Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU) biedt consumentenbescherming in de EU en legt regels vast voor online verkoop, retournering, informatieplichten en herroepingsrecht.

Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken: Deze richtlijn (2005/29/EG) beoogt consumenten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken en legt regels vast voor misleidende reclame, agressieve verkooppraktijken en andere oneerlijke praktijken.

Richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt: Deze richtlijn (2019/790/EU) moderniseert het auteursrecht in de digitale omgeving en stelt nieuwe regels vast voor online platforms, auteursrechten en gebruik van beschermde werken.

Richtlijn betreffende bepaalde aspecten van e-commerce in de interne markt: Deze richtlijn (2000/31/EG) regelt de aansprakelijkheid van tussenpersonen en e-commerce activiteiten, vooral voor online serviceproviders.

Meer weten? Neem gerust contact op.