Merken van morgen ‘never waste a good crisis’Merken van morgen 'never waste a good crisis'

Merken van morgen ‘never waste a good crisis’

De wereld schreeuwt om merken die zingevend, winstgevend en richtinggevend zijn. Dat is waar iedereen wil werken, kopen en over wil praten. Om ‘t te zijn heb je als merk wel een heldere missie nodig. Niet alleen als merk, maar ook organisatiebreed. Welke kansen liggen er voor merken op een missie midden in alle crises die nu gaande zijn? En welke bewijzen zijn er?

Door Jaap Baarssen

In een tijdperk van toenemende crises, zoals de klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de COVID-19-pandemie, staan merken voor de uitdaging om zich aan te passen aan de veranderende behoeften en verwachtingen van consumenten. Echter, te midden van deze uitdagingen liggen er ook kansen voor merken die een diepere missie hebben dan alleen winst maken. Door zich ook te richten op maatschappelijke en milieugerelateerde kwesties, kunnen merken zich positioneren als waardevolle en betekenisvolle spelers in de markt.

Vertrouwen en loyaliteit

Een van de belangrijkste kansen voor missiegerichte merken is het opbouwen van vertrouwen en loyaliteit bij consumenten. Consumenten hechten steeds meer waarde aan bedrijven die een positieve impact hebben op de wereld en die ethische waarden hoog in het vaandel hebben. Door een duidelijke missie als kompas te gebruiken kun je als merk veel adequater en scherper actie ondernemen op gebieden zoals duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Op die manier kunnen merken ook een emotionele connectie opbouwen met consumenten. 

Moet je lezen: de missie van Saur
Branding Tomorrows revaluation of water

Millennials en Generatie Z

Een andere kans voor missiegerichte merken is het aantrekken van talentvolle medewerkers. Millennials en Generatie Z - die nu de arbeidsmarkt betreden en/of beslissende posities binnen organisaties innemen - hechten veel belang aan het werken voor bedrijven met een hoger doel. Ze zoeken naar organisaties die hun waarden delen en die een positieve impact hebben op de samenleving. Merken die een duidelijke merkmissie en een ethische bedrijfscultuur hebben, kunnen een concurrentievoordeel behalen bij het aantrekken en behouden van getalenteerde werknemers. Denk maar aan Tony's Chocolonely dat als missie heeft de slavernij en ongelijkheid in de cacaoketen te beëindigen. Deze missie heeft hen geholpen om talentvolle medewerkers aan te trekken die zich betrokken voelen bij de zaak en bijdragen aan het realiseren van de missie. Ook bij onze opdrachtgever Saur (internationaal waterbedrijf dat zich profileert met #MissionWater) hebben wij deze ervaring.

Lazen wij op PEW research
Jongere generaties beschouwen familie en maatschappelijke verandering als zeer belangrijk

Jazeker, crises zorgen voor kansen
Bovendien kunnen missiegerichte merken profiteren van nieuwe marktkansen en innovatie. Crises hebben de potentie om de manier waarop we zaken doen fundamenteel te veranderen. De COVID-19-pandemie leidde bijvoorbeeld tot een grotere vraag naar duurzame en gezonde producten. Merken die al actief waren op deze gebieden, zoals Beyond Meat met hun plantaardige vleesvervangers en onze opdrachtgever Cishew, zagen een toename in de vraag met als resultaat een groeiende markt. Door zich te richten op maatschappelijke uitdagingen en actief op zoek te gaan naar nieuwe innovatieve oplossingen, kunnen missiegerichte merken nieuwe producten en diensten ontwikkelen (of aanpassen) die inspelen op deze veranderende behoeften. Dit stelt ze in staat om nieuwe markten te betreden en hun klantenbestand uit te breiden.

Nog een voorbeeld van zo'n kans is de groeiende belangstelling voor circulaire economie en duurzaamheid. Merken die hun bedrijfsmodellen aanpassen en streven naar circulaire praktijken, zoals hergebruik, recycling en verminderde afvalproductie, kunnen niet alleen een positieve impact hebben op het milieu, maar ook nieuwe inkomstenstromen creëren. Het bedrijf Interface, een wereldleider in modulaire vloerbedekking, heeft bijvoorbeeld hun bedrijfsmodel omgevormd tot een circulair model waarbij ze de materialen van hun vloerbedekking hergebruiken en recyclebaar maken. Dit heeft geleid tot een grotere vraag naar hun producten en heeft hen geholpen om zich te onderscheiden in de markt.

Lees waar we eerder over schreven:
Wat EU-wetgeving écht betekent voor jouw merk

Van crisis naar platform

Crises bieden de gelegenheid voor merken om hun stem te laten horen en zich actief in te zetten voor positieve verandering. Door de kracht van hun merk en hun brede bereik kunnen merken een platform creëren om belangrijke kwesties aan te kaarten, bewustwording te creëren en een verschil te maken in de samenleving. Nike is een merk dat bekend staat om zijn betrokkenheid bij sociale kwesties. Ze lanceerden campagnes tegen ongelijkheid en racisme. Het resultaat? Ze openden een dialoog waardoor mensen zijn gaan nadenken over deze problemen.

De merken van morgen worden uitgedaagd om verder te gaan dan alleen winstmaximalisatie en hun invloed aan te wenden voor positieve verandering. Door een duidelijke missie te omarmen, kunnen merken vertrouwen en loyaliteit opbouwen bij hun publiek, talent aantrekken, nieuwe markten verkennen en een positieve impact hebben op de samenleving. Dit vereist authentieke betrokkenheid en consistent handelen op alle niveaus van het bedrijf.

Hoe wij zorgen voor meer medewerkersbetrokkenheid bij autobergingsbedrijf Wolves?
Neem contact op, wij vertellen er graag meer over.

Het is belangrijk om op te merken dat missiegerichte merken zorgen voor transparantie en verantwoording. Consumenten zijn kritisch en willen er zeker van zijn dat de merkmissie van een merk niet alleen een marketingtactiek is, maar ook daadwerkelijk wordt nageleefd in alle aspecten van het bedrijf. Het gaat erom dat de merkmissie wordt geïntegreerd in de bedrijfscultuur, waarden, producten, toeleveringsketen en betrokkenheid bij belanghebbenden.

Merken van morgen gebruiken crises als kans om te groeien. Om winstgevend te blijven, maar ook om een zingevende en richtinggevende rol te spelen voor hun medewerkers, klanten en andere stakeholders.

Meer weten? Neem gerust contact op.